Kontakt:
Adres: Łomżyńska 18, 12-100 Szczytno
Sekretariat tel. 89 624 34 08